Ανδρέας Παναγόπουλος, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Πατρών
logo Αθλητιατρικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο

 • Ιατρογενής και τραυματική οστεονέκρωση: νεότερες απόψεις (pdf)
 • Κλινικές εφαρμογές των αλλομοσχευμάτων (pdf)
 • Ανατομία των νεύρων και μηχανισμός νευρικής κάκωσης (pdf)
 • Μεταβολικά νοσήματα των οστών (pdf)
 • Δομή, σύσταση και εμβιομηχανική του αρθρικού χόνδρου (pdf)
 • Βιολογία και εμβιομηχανική του φυσιολογικού και οστεοπορωτικού οστού (pdf)
 • Διευρυμένες ενδείξεις χορήγησης τεριπαρατίδης (pdf)
 • Αθλητικές Κακώσεις σε παραπληγικούς ασθενείς (pdf)
 • Επιμήκυνση οστών στην Αχονδροπλασία και κοσμητική επιμήκυνση άκρων (pdf)
 • Η φυσιολογία της γήρανσης-γιατί διαφέρει ο γηριατρικός ασθενής (pdf)
 • Αντιμετώπιση των συνοδών προβλημάτων στον γηριατρικό ασθενή (pdf)