Ανδρέας Παναγόπουλος, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Πατρών
logo Αθλητιατρικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο

  • Ανατομία και εμβιομηχανική της κάτω κερκιδολενικής συνδέσμωσης (pdf)
  • Ανατομία και ακτινολογική απεικόνιση του καρπού (pdf)
  • Εξωαρθρικά κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας (pdf)
  • Ανοικτά κατάγματα άκρας χείρας (pdf)
  • Ο ρόλος της αρθροσκόπησης στην παθολογία του καρπού (pdf)
  • Αρθροσκόπηση καρπού: Τοποθέτηση, εργαλεία, ανατομία και ενδείξεις (pdf)
  • Τα κατάγματα των οστών του αντιβραχίου πρέπει να θεωρούνται ενδοαρθρικά κατάγματα (pdf)