Ανδρέας Παναγόπουλος, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Πατρών
logo Αθλητιατρικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο

  • Αστάθεια ποδοκνημικής – ο κριτικός ρόλος του πτερνοπερονιαίου συνδέσμου (pdf)
  • Κατάγματα κνήμης: Διπολικά, άνω και κάτω πέρατος (pdf)