Ανδρέας Παναγόπουλος, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Πατρών
logo Αθλητιατρικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο

Ώμος

Ενημέρωση – αρθροσκοπική αντιμετώπιση αστάθειας ώμου

Ενημέρωση – αρθροσκόπηση ώμου και συρραφή τενόντων

Ενημέρωση – αρθροσκόπηση ώμου και αφαίρεση ασβέστωσης

Ενημέρωση – αρθροσκόπηση ώμου και ακρωμιοπλαστική

Ενημέρωση – ανοιχτή επέμβαση συρραφής τενόντων ώμου

Ενημέρωση – ανοιχτή επέμβαση για αστάθεια ώμου

Ενημέρωση – ολική αρθροπλαστική ώμου

Αγκώνας

Ενημέρωση – ‘Εξω επικονδυλίτιδα

Ενημέρωση – Ωλένια νευρίτιδα

Άκρα χείρα

Ενημέρωση – νόσος DUPUYTREN

Ενημέρωση – ψευδάρθρωση σκαφοειδούς με οστικό μόσχευμα

Ενημέρωση – σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Ενημέρωση – ψευδάρθρωση σκαφοειδούς με αρθρόδεση

Ενημέρωση – εκτομή κεντρικού στοίχου οσταρίων καρπού

Ολικές αρθροπλαστικές

Ενημέρωση – ολική αρθροπλαστική γόνατος

Ενημέρωση – ολική αρθροπλαστική ισχίου

Ενημέρωση – αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος

Ενημέρωση – αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου

Αθλητικές κακώσεις – γόνατο

Ενημέρωση – αρθροσκοπική αποκατάσταση χιαστού με επιγονατιδικό

Ενημέρωση – αρθροσκοπική αποκατάσταση χιαστού με Hamstrings

Ενημέρωση – αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης μηνίσκου

Ποδοκνημική – Άκρο πόδι

Ενημέρωση – Hallux Rigidus αρθρόδεση

Ενημέρωση – Hallux Valgus

Ενημέρωση – Νεύρωμα Morton’s