Ανδρέας Παναγόπουλος, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Πατρών
logo Αθλητιατρικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο

Παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Σεμινάριου “Τηλεϊατρικής” (διάρκειας 200 ωρών) που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Συνεχιζόμενης Συμπληρωματικής Κατάρτισης (Ι.Σ.Σ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (6/1999)

Παρακολούθηση στην Ενέργεια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης “Εκπαίδευση στο τραύμα” διαρκείας 50 ωρών που οργανώθηκε από το ΚΕΚ Πατρών (2-3/2003)

Παρακολούθηση στο σεμινάριο του ATLS (Advance Trauma Life Support), που οργανώθηκε από την Παν/κη Χειρουργική Κλινική του Π.Π.Ν. Πατρών (9/1999 και 9/2003)

Παρακολούθηση στο σεμινάριο του PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support), που οργανώθηκε από την Παν/κη Χειρουργική Κλινική του Π.Π.Ν. Πατρών (2/2004)