Ανδρέας Παναγόπουλος, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
logo Αθλητιατρικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο
 1. Megas P, Georgiou CS, Panagopoulos A, Kouzelis A. Removal of well-fixed components in femoral revision arthroplasty with controlled segmentation of the proximal femur. J Orthop Surg Res. 2014;9:421 (pdf)
 2. Matzaroglou C, Georgiou CS, Panagopoulos A, et al. Kümmell’s Disease: Clarifying the Mechanisms and Patients’ Inclusion Criteria. Open Orthop J. 2014;8:288-97. (pdf)
 3. Kouzelis A, Kravvas A, Mylonas S, Giannikas D, Panagopoulos A. Double axis cephalocondylic fixation of stable and unstable intertrochanteric fractures: early results in 60 cases with the veronail system. Open Orthop J. 2014;8:60-8. (pdf)
 4. Panagopoulos A, Tsoumpos P, Evangelou K, Georgiou CS, Triantafillopoulos I. Late Prosthetic Shoulder Hemiarthroplasty after Failed Management of Complex Proximal Humeral Fractures. Advances in Orthopaedics 2013 (pdf)
 5. Tyllianakis M, Panagopoulos A, Tsoumpos P, Anagnostou K, Kostantopoulou A. Intramedullary nailing of humeral diaphyseal fractures. Is really distal locking necessary? Int J Shoulder Surg 2013;7:65-69. (pdf)
 6. Triantafillopoulos I, Panagopoulos A, Papadakis M, Tourgelis E, Sapkas G. Mid-thoracic spinal injuries during horse racing: Report of 3 cases and review of causative factors and prevention measurements. Case Reports in Orthopedics, 2013 (pdf)
 7. Panagopoulos A, van Niekerk L, Triantafillopoulos I. Autologous Chondrocyte Implantation for Knee Cartilage Injuries: Moderate Functional Outcome and Performance in Patients with High-impact Activities. Orthopedics 2012;35:e6-e14. (pdf)
 8. Tyllianakis ME, Panagopoulos A, Saridis A. Long-term results of dorsally displaced distal radius fractures treated with the Pi-Plate: Is hardware removal necessary? Orthopedics 2011;34:282-6 (pdf)
 9. Athanasiou VT, Papachristou DJ, Panagopoulos A, Saridis A, Scopa CD, Megas P. Histological comparison of autograft, allograft-DBM, xenograft, and synthetic grafts in a trabecular bone defect: an experimental study in rabbits. Med Sci Monit. 2010;16:24-31. (pdf)
 10. Dimakopoulos P, Panagopoulos A, Kasimatis G. Transosseous suture fixation of proximal humeral fractures. Surgical technique. J Bone Joint Surg Am 2009;1:91 Suppl 2 Pt 1:8-21. (pdf)
 11. Kumar V, Saeed K, Panagopoulos A, Parker PJ. Gluteal compartment syndrome following joint arthroplasty under epidural anesthesia: a report of 4 cases. J Orthop Surgery (Hong Kong) 2007;15:113-117 (pdf)
 12. Tyllianakis M, Deligianni D, Panagopoulos A, Pappas M, Sourgiadaki E, Mavrilas D, Papadopoulos AX. Biomechanical comparison of callus over a locked intramedullary nail in various segmental bone defects in a sheep model. Med Science Monitor 2007;13(5): Br 125-130. (pdf)
 13. Triantafillopoulos I, Panagopoulos A, van Niekerk L. Isometric behavior of the reconstructed medial patellofemoral ligament using two different femoral pulleys: A cadaveric study. Med Science Monitor 2007;13(9): Br 181-187. (pdf)
 14. Panagopoulos A, van Niekerk L, Triantafillopoulos I. MPFL reconstruction for recurrent patella dislocation Int J Sports Med 2007;28:1-7 (pdf)
 15. Dimakopoulos P, Panagopoulos A, Kassimatis G. Transosseous suture fixation of proximal humeral fractures. J Bone Joint Surg Am 2007;89:1700-1709. (pdf)
 16. Panagopoulos A, van Niekerk L. Arthroscopic reduction and fixation of a juvenile Tillaux fracture Knee Surgery Sports Traumatology & Arthroscopy 2007;15:415-417 (pdf)
 17. Dimakopoulos P, Panagopoulos A, Syggelos SA, Kasimatis G, Lambiris E. Anterior Traumatic Shoulder Dislocation Associated with Displaced Greater Tuberosity Fracture: the Necessity of Operative Treatment. J Orthop Trauma 2007;21:104-112. (pdf)
 18. Dimakopoulos P, Panagopoulos A. Functional Coracoclavicular (CC) Stabilization for Acute Acromioclavicular Joint Disruption: a new minimal invasive technique. Orthopedics 2007;30:103-108. (pdf)
 19. Panagopoulos A, van Niekerk L. Letter to the editor – Open reduction and internal fixation in displaced juvenile Tillaux fractures, Kaya et al, Injury 2007, 38:201-205 Injury, Int. J. Care Injured, Sep 2007 (pdf)
 20. Dimakopoulos P, Panagopoulos A, Syggelos SA, Panagiotopoulos E, Lambiris E. Double-loop suture repair for acute acromioclavicular joint disruption. Am J Sports Med 2006;34:1112-9. (pdf)
 21. Papadopoulos AX, Panagopoulos A, Kouzelis A, Gliatis J. Delayed Diagnosis of a Popliteal Artery Rupture after a Posteromedial Tibia Plateau Fracture-Dislocation. J Knee Surg 2006;19:125-127. (pdf)
 22. Tyllianakis M, Panagopoulos A, Giannikas D, Megas P, Lambiris E. Graft-supplemented, augmented external fixation in the treatment of intra-articular fractures of the distal radius. A retrospective comparative study between injectable calcium phosphate (Norian SRS) and autologous cancellous bone. Orthopedics 2006;29:139-144. (pdf)
 23. Papasimos S, Koutsojiannis CM, Panagopoulos A, Megas P, Lambiris E. A randomized comparison study of AMBI, TGN and PFN for treatment of unstable trochanteric fractures. Arch Orthop Trauma Surg 2005;125:462-468. (pdf)
 24. Megas P, Kaisidis A, Zouboulis P, Papas M, Panagopoulos A, Lambiris E. Vergleichsstudie der Versorgung pertrochantärer Femurfrakturen–trochanteric Gamma-Nagel vs. PFN (Trochanteric Gamma Nail vs Proximal Femoral Nail for Pertrochanteric Fractures: A Comparative Study). Z Orthop Ihre Grenzgeb 2005;143:252–258. (pdf)
 25. Dimakopoulos P, Papadopoulos AX, Papas M, Panagopoulos A, Lambiris E. Modified extra rotator-cuff entry point in antegrade humeral nailing. Arch Orthop Trauma Surg 2005;125:27–32. (pdf)
 26. Gliatis J, Kouzelis A, Panagopoulos A, Lambiris E. Chondral injury due to migration of a Mitek RapidLoc meniscal arrow after successful meniscal repair: a case report. Knee Surg Sports Traumatology & Arthroscopy 2005;13:280-2. (pdf)
 27. Panagopoulos A, Zouboulis P, Athanaselis E, Papadopoulos A.X., Dimakopoulos P. Aplasia of the posterior arc of the atlas with persistent posterior tubercle. A Case Report. Eur Spine J 2005;14:205-207. (pdf)
 28. Panagopoulos A, Dimakopoulos P, Tyllianakis M, Karnabatidis D, Siablis D, 26. Papadopoulos A.X, Lambiris E, Kraniotis P, Sakellaropoulos G. Valgus impacted proximal humeral fractures and their blood supply after transosseous suturing. Int Orthop 2004;28:333-7. (pdf)
 29. Megas P, Panagopoulos A, Tsamandas A, Lambiris E. Femoral chondrosarcoma complicating Paget’s disease of bone. Orthopedics 2004;27:63-4. (pdf)
 30. Tyllianakis M, Panagopoulos A, Papadopoulos A.X., Papasimos S, Mousafiris K. Treatment of extracapsular hip fractures (AO A2-A3) with the proximal femoral nail (PFN): long term results in 45 patients and review of the literature. Acta Orthop Belg 2004;70:444-54. (pdf)
 31. Papadopoulos AX, Panagopoulos A, Karageorgos A, Tyllianakis M. Operative treatment of unilateral bicondylar Hoffa fractures. J Orthop Trauma 2004;18:119-22. (pdf)
 32. Tyllianakis M, Panagopoulos A, Papadopoulos A.X, Kaisidis A, Zouboulis P. Functional evaluation of comminuted intra-articular fractures of the distal humerus (C according to AO). Long term results in twenty-six patients. Acta Orthop Belgica 2004;71:123-130. (pdf)
 33. Tyllianakis M, Giannikas D, Panagopoulos A, Panagiotopoulos E, Lambiris E. Use of injectable calcium phosphate in the treatment of intra-articular distal radius fractures. Orthopedics 2002;25:311-5. (pdf)