Ανδρέας Παναγόπουλος, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Πατρών
logo Αθλητιατρικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο
 1. Plessas S, Kouzelis A, Panagopoulos A, Papadopoulos A, Lambiris E. Treatment of bicruciate ruptures using synthetic allografts-three years follow-up. J Bone Joint Surg Br 2001;83-B: Suppl II, p.122 (impact factor 2.832)
 2. Tyllianakis M, Giannikas D, Panagopoulos A, Plessas S, Lambiris E. Bone grafting in comminuted distal radius fractures: a prospective comparative study of two methods J Bone Joint Surg Br 2001; 83-B: Suppl II, p.258 (impact factor 2.832)
 3. Lambiris E, Kirousis G, Kouzelis A, Panagopoulos A, Megas P. Reamed intramedullary nailing in the management of tibial non-union. J Bone Joint Surg Br 2001; 83-B: Suppl II, p.255 (impact factor 2.832)
 4. Giannikas D, Tyllianakis M, Panagopoulos A, Kouzelis A, Lambiris E. Acute intracarpal ligamentous lesions associated with distal radius fractures: restoration with Mini-Mitec. J Bone Joint Surg Br 2001; 83-B: Suppl II, p.223 (impact factor 2.832)
 5. Dimakopoulos P, Megas P, Panagopoulos A, Plessas S, Karageorgos A, Lambiris E. Surgical management of complete acromioclavicular dislocation: a proposed method of treatment J Bone Joint Surg Br 2001; 83-B: Suppl II, p.152 (impact factor 2.832)
 6. Lambiris E, Dimakopoulos P, Panagopoulos A. Arthroplasty in the treatment of acute and old fractures of the proximal humerus. Z Orthopädie 2001;139:S97 (impact factor 0.561)
 7. Zouboulis P, Panagopoulos A, Papadopoulos A.X., Kalogeropoulou Ch, Tsota I, Petsas Th, Lambiris E. Conservative treatment of acute upper cervical spine injuries. European Spine Journal 2002;11: Suppl 1, p. S39 (impact factor 1.965)
 8. Zouboulis P, Tyllianakis M, Saridis M, Panagopoulos A, Panagiotopoulos E, Lambiris E. Anterior surgery in unstable lower cervical spine injuries. European Spine Journal 2002;11: Suppl 1, p. S39 (impact factor 1.965)
 9. Panagopoulos Α, Tyllianakis Μ, Karageorgos Α, Giannikas D, Lambiris E. Augmented external fixation and bone grafting in the treatment of severely comminuted fractures of the distal radius. Journal of Hand Surgery (Br), 2002, 27B, Suppl 1, page 7-8. (impact factor 1.171)
 10. Dimakopoulos P, Kaisidis A, Panagopoulos A, Lambiris E. Operative Behandlung der Luxation des A-C Gelenkes Grad III. Eine alternative operative Technik. Z Orthopädie 2002;140, S40 (impact factor 0.66)
 11. Papadopoulos AX, Panagopoulos A, Papas M, Tsota E, Kalogeropoulou C, Zouboulis P, Lambiris E. Conservative treatment of acute upper cervical spine injuries. J Bone Joint Surg Br 2003 85-B, Suppl III, 221. (impact factor 1.56)
 12. Giannikas D, Tyllianakis M, Panagopoulos A, Lambiris E. Proximal and midcarpal instability follow complex distal radius fractures. Z Orthopädie 2003; 141, S32. (impact factor 0.66)
 13. Panagopoulos A, Karnabatidis D, Dimakopoulos P, Tyllianakis M, Panagiotopoulos E, Siablis D, Sakellaropoulos G, Lambiris E. Evaluation of humeral head supply in 4-part “valgus impacted” fractures of the proximal humerus with pre- and postoperative angiography and digital imaging processing. Preservation of blood supply after in situ transosseous suturing fixation. J Bone Joint Surg 2004;86-B, suppl II, 158 (impact factor 1.56)
 14. Dimakopoulos P, Papadopoulos AX, Panagiotopoulos E, Panagopoulos A, Diamantakis G, Lambiris E. A new surgical method to maintain reduction in complete acromioclavicular joint disruption. J Bone Joint Surg 2004;86-B, suppl II, 154 (impact factor 1.56)
 15. Dimakopoulos P, Panagopoulos A, Chanos M, Syggelos S, Lambiris E. Minimally invasive reconstruction of the 4-part “valgus impacted” fractures of the humeral head. J Bone Joint Surg 2004;86-B, suppl II, 154 (impact factor 1.56)
 16. Panagopoulos A, Papas M, Papadopoulos AX, Tyllianakis M, Megas P, Lambiris E. Long term results and complications of gamma nail and proximal femoral nail in perithrochanteric hip fractures. J Bone Joint Surg 2004;86-B, suppl II, 183 (impact factor 1.56)
 17. Dimakopoulos P, Panagopoulos A, Papadopoulos A, Papoutsakis M, Panagiotopoulos E. Reconstruction of 4-part “valgus impacted” fractures of the humeral head. J Bone Joint Surg 2004;86-B, suppl III, 308 (impact factor 1.56)
 18. Panagopoulos A, Dimakopoulos D, Siablis D, Karnabatidis D, Sakellaropoulos G. Digital angiographic evaluation of 4-part valgus impacted fractures of the proximal humerus. Preservation of blood sypply of the humeral head after transsoseous suturing fixation. J Bone Joint Surg Br 2004;86-B. suppl III, 312
 19. Panagopoulos A, Dimakopoulos P, Siablis D, Karnabatidis D, Papadopoulos AX, Tyllianakis M, Sakellaropoulos G, Lambiris E. Digital angiographic evaluation of 4-part Valgus Impacted fractures of the proximal humerus. Eur Surg Res 2004;36, suppl 1:131-132. (impact factor 0.75)
 20. Tyllianakis M, Papadopoulos AX, Kouzelis A, Panagopoulos A, Karageorgos A, Papas M, Sourgiadaki E, Lambiris E. Intramedullary nailing, secondary to bone lengthening; An experimental animal model. Eur Surg Res 2004;36 suppl 1:81-82. (impact factor 0.75)
 21. Tyllianakis M., Giannikas D., Panagopoulos A, Lambiris E. Reconstructive radial osteotomy with iliac crest graft interposition for malunited distal radial fractures. J Bone Joint Surg 2006;88-B, suppl I: 37 (impact factor 1.56)
 22. Tyllianakis M, Saridis A, Mylonas S, Panagopoulos A. Management of unstable distal radius fractures with non-bridging Ilizarov external fixator. J Hand Surgery Br 2006; 31, suppl 1: 9-10 (impact factor 0.75)
 23. Panagopoulos A, van Niekerk L, Triantafillopoulos IK, Patil P. Reconstruction of medial patellofemoral ligament (MPFL) for post traumatic patellar instability. Injury, Int. J. Care Injured 2007;38:134-135. (impact factor 0.91)
 24. Kumar V, Panagopoulos A, Triantafyllopoulos JK, van Niekerk L. Medial patello-femoral ligament reconstruction with semitendinosus re-routing for the treatment of traumatic patella dislocation. J Bone Joint Surg Br 2008;90-B, suppl II: 323 (impact factor 1.56).
 25. Kumar V, Panagopoulos A, Triantafyllopoulos JK, van Niekerk L. Two stage autologous chondrocyte implantation for large full thickness cartilage defects in high demand patients: results after 2 years follow-up. J Bone Joint Surg Br 2008;90-B, suppl II: 324
 26. Allom R, Panagopoulos A, Panayiotou E, Sinha J. An analysis of outcome of arthroscopic versus open rotator cuff repair using both subjective and objective scoring tools. J Bone Joint Surg Br 2009;91-B, suppl II: 262
 27. Allom R, Panagopoulos A, Panayiotou E, Sinha J. Analysis of outcome of arthroscopic versus open anterior stabilization of the shoulder. J Bone Joint Surg Br 2009;91-B, suppl II: 263
 28. Panagopoulos A, Tyllianakis M, Deligianni D, Pappas M, Sourgiadaki E, Mavrilas D, Papadopoulos AX. Biomechanical comparison of callus in various segmental bone defects over a locked intramedullary nail: An experimental study in sheep. J Bone Joint Surg Br 2009;91-B, suppl II: 155
 29. Kumar V, Panagopoulos A, Triantafillopoulos I, van Niekerk L. Chronic lateral ankle instability: comparison of stress views and MRI with arthroscopy. J Bone Joint Surg Br 2009;91-B, suppl I: 142
 30. Allom R, Panagopoulos A, Panayiotou E, Sinha J. Outcome of surgery for rotator cuff disorders: a comparison of subjective and objective scoring tools. J Bone Joint Surg Br 2009;91-B, suppl II: 263
 31. Michaelidou M, Christopoulos K, Panagopoulos A, Kouzelis A, Megas P. Treatment of pritrochanteric fractures with the Veronail system. Injury, Int. J. Care Injured 2011;42:S20
 32. van Niekerk L, Panagopoulos A, Triantafillopoulos IK, Kumar V. Classic periosteal-coverage ACI vice matrix-assisted ACI in high-demand patients: Modest clinical results and decrease overall performance after 2 years follow up. . J Bone Joint Surg Br 2012;94-B, suppl III: 115
 33. Kumar V, Panagopoulos A, Triantafillopoulos IK, Fitzgerald S, van Niekerk L. Lateral ankle instability: Comparison of stress views and magnetic resonance imagin with arthroscopy in testing the integrity of the lateral ligaments of the ankle joint. J Bone Joint Surg Br 2012;94-B, suppl III: 28