Ανδρέας Παναγόπουλος, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Πατρών
logo Αθλητιατρικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο
  1. Τρίτο βραβείο καλύτερης παρουσίασης από το περιοδικό Injury, που χορηγήθηκε στο κοινό Συνέδριο της ΕΕΧΟΤ και της British Trauma Society (12-15/10/2005) στη Αθήνα, για την εργασία «Reconstruction of medial patellofemoral ligament (MPFL) for post traumatic patellar instability». (Panagopoulos A, van Niekerk L, Triantafillopoulos IK, Patil P.)
  2. Έκτο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στο 5th SICOT/SIROT Annual Conference, Marrakech, Morocco για την εργασία «Open reconstruction of posterolateral corner (PLC) instability combined with arthroscopic assisted ACL and/or PCL reconstruction». (A. Panagopoulos, L. van Niekerk, P. Patil, I. Triantafillopoulos.)
  3. Πρώτο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στο 6th International Poznan Cource in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery (29-30/03/2012) για την εργασία «Intramedullary nailing of humeral fractures. Is really distal locking necessary?» (A. Panagopoulos, M. Tyllianakis, P. Tsoumbos, N. Sfikas, D. Vlachopoulos, K. Anagnostou).
  4. 3ο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης, 8ο συνέδριο της Ελληνικής Αθροσκοπικής Εταιρείας (5/2019), για την εργασία «Prospective randomized comparative study between direct expandable (peek) and indirect suspensory (button) anatomical femoral fixation with quadrupled hamstring tendon autograft in ACL reconstruction, (A. Panagopoulos, D. Milonas, A Kouzelis, J. Gliatis, P. Kraniotis)