Ανδρέας Παναγόπουλος, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
logo Αθλητιατρικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο
  1. Μελέτη της αιμάτωσης της βραχιονίου κεφαλής με αγγειογραφία και ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας σε ασθενείς με κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου 4-τμημάτων ενσφηνωμένων σε βλαισότητα. Ορθοπαιδική Κλινική – Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας Παν/μιου Νοσοκομείου Πατρών και Τμήμα Φυσικής Παν/μιου Πατρών (2001-2002) (δημοσίευση Int Orthop 2004, και πλήθος παρουσιάσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια)
  2. Αλλαγή εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov σε ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση κατά τη φάση σταθεροποίησης του πώρου μετά επιμήκυνση της κνήμης: πειραματική μελέτη σε πρόβατα. Ορθοπαιδική κλινική, Πειραματικό Εργαστήριο, τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας και τμήμα Παθολογοανατομίας Παν/μιου Πατρών (2002) [δημοσίευση Osteo Trauma Care 2004]
  3. Μηχανικές ιδιότητες του πώρου μετά δημιουργία κριτικού οστικού κενού (1-3 εκατοστά) και σταθεροποίηση της οστεοτομίας με ασφαλιζόμενη γλυφανιζόμενη ενδομυελική ήλωση: πειραματική μελέτη σε πρόβατα. Ορθοπαιδική κλινική, Πειραματικό Εργαστήριο, τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας και τμήμα Παθολογοανατομίας Παν/μιου Πατρών (2004-2005) [παρουσίαση σε 8th EFORT Congress, δημοσίευση σε Med Science Monitor 2007]
  4. Μελέτη της ανατομίας των έσω καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας και ανακατασκευή του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου με τενοντομεταφορά του ημιτενοντώδους σε ασθενείς με τραυματικό υποτροπιάζων εξάρθρημα της επιγονατίδας: πτωματική και κλινική μελέτη, Human Anatomy Laboratory, Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry και Friarage Hospital, Northallerton, United Kingdom (2005) [Παρουσίαση σε 4th European Sports Medicine Congress, 61o συνέδριο ΕΕΧΟΤ & BTS [3ο καλύτερο βραβείο], δημοσίευση στο Medical Science Monitor 2007 και Int J Sports Medicine 2008)
  5. Ο ρόλος των πτωματικών αλλομοσχευμάτων στην αντιμετώπιση των σύνθετων κακώσεων της οπίσθιας-έξω γωνίας του γόνατος: Ενός σταδίου ανακατασκευή του έξω πλαγίου, ιγνυακού τένοντα και τοξοειδούς συμπλέγματος με ή χωρίς αποκατάσταση του προσθίου χιαστού συνδέσμου Friarage Hospital, Northallerton, United Kingdom (2005-2006). [προφορική παρουσίαση στο 4th annual SICOT/SIROT Congress, Marrakech, Morocco – [6ο καλύτερο βραβείο] και στο 11th International PCL Study Group, Mykonos]
  6. Η σημασία του ανέπαφου πτερνοπερονιαίου συνδέσμου στην μετατραυματική αστάθεια της ποδοκνημικής αρθρώσεως: συσχέτιση κλινικών, ακτινολογικών και αρθροσκοπικών ευρημάτων. Friarage Hospital, Northallerton, United Kingdom (2005-2006) [παρουσίαση 12th ESSKA Congress, δημοσίευση στο Foot & Ankle Surgery, 2007]
  7. Προοπτική μελέτη των κλινικών αποτελεσμάτων και της λειτουργικής αποκατάστασης μετά 2-σταδίων μεταμόσχευσης αυτόλογων χονδροκυττάρων σε ευμεγέθεις βλάβες του αρθρικού χόνδρου στο γόνατο. Friarage & Duchess of Kent Military Hospitals, Northallerton, United Kingdom (2005-2006) [παρουσίαση σε 12th ESSKA Congress, BASK 2006 Spring meeting, 6th ICRS Symposium, δημοσίευση Orthopedics, 2012]
  8. Προοπτική συγκριτική μελέτη των αντικειμενικών και υποκειμενικών κλιμάκων αξιολόγησης (Oxford, Constant και DASH scores) σε ασθενείς με πρόσθια αστάθεια ώμου και παθήσεις του μυοτενοντίου πετάλου. Upper Limb Unit, King’s College Hospital, United Kingdom (2006-2007) [παρουσίαση στο 10th ICSS Congress και 4th annual SICOT/SIROT Congress]
  9. Πειραματική ιστολογική μελέτη σε κουνέλια, όπου μετά τη δημιουργία οστικής βλάβης στους μηριαίους κονδύλους τοποθετήθηκαν 5 διαφορετικοί τύποι οστικού μοσχεύματος για την κάλυψη του κενού. Ορθοπαιδική κλινική, Πειραματικό Εργαστήριο, τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας και τμήμα Παθολογοανατομίας Παν/μιου Πατρών (2005-2007) [δημοσίευση σε Med Sci Monit. 2010]