Ανδρέας Παναγόπουλος, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Πατρών
logo Αθλητιατρικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο
 1. Γ. Μαυρίδης, Α. Παναγόπουλος, Μ. Σούτης, Δ. Αντωνάτος, Δ. Κεραμίδας. Συγκαλυμμένη διάτρηση Μεκκελείου απόφυσης προκαλούσα εντερική απόφραξη. Μια σπάνια αιτία οξείας κοιλίας σε υπερήλικα. Acta Chirurgica Hellenica 1997;69:476-478.
 2. Γ. Μαυρίδης, Α. Παναγόπουλος, Δ. Πετράτος, Ν. Γιαννάκου. Ενδοκοιλιακά αποστήματα συνεπεία πολλαπλών διατρήσεων εκκολπωμάτων νήστιδας. Μια σπάνια αιτία οξείας κοιλίας σε υπερήλικες. Acta Chirurgica Hellenica 2000;72:291-294.
 3. Α. Παναγόπουλος, ΑX. Παπαδόπουλος, Δ. Γιαννίκας, Μ. Τυλλιανάκης. Αμφοτερόπλευρο τραυματικό διατροχαντήριο κάταγμα μηριαίου: περιγραφή περίπτωσης. Acta Orthop Traumatol Hellenica 2002;53:284-86.
 4. Triantafillopoulos IK, Panagopoulos A, Economopoulos D, Papaioannou N. The bone-implant interface biology and potential targets for pharmacological interventions. Acta Orthop Trauma Hell 2017;68(3):68-82.
 5. Panagopoulos A, Tatani I, Allom R, Compson J. The role of wrist arthroscopy in diagnostic work-up and pre-operative planning: A systematic analysis of 125 patients with various wrist disorders. Acta Orthop Trauma Hell 2017;68(4):138-145.
 6. Orthoscope – Περιοδικό Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Newsletter II, 2013. Xειρουργική τεχνική: ανακατασκευή του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου (mpfl) με τη χρήση αυτομοσχεύματος ημιτενοντώδους, Α, Παναγόπουλος, Ι. Τριανταφυλλόπουλος, L. Van Niekerk. (pdf)
 7. Orthoscope – Περιοδικό Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Newsletter III, 2014. Xειρουργική τεχνική: αποκατάσταση ρήξης καταφυτικού τένοντα δικέφαλου βραχιονίου με τη χρήση endobutton. Α. Παναγόπουλος, Π. Τσουμπός, Ι. Ττατάνη, Ι. Τριανταφυλλόπουλος. (pdf)
 8. Orthoscope – Περιοδικό Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας-Newsletter V, 2015, Χειρουργική τεχνική: Εκτεταμένη διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα (OCD) έσω μηριαίου κονδύλου: ανακατασκευή υποχόνδριας πλάκας με μονοφλοιώδεις λαγόνιους κυλίνδρους, μικροκατάγματα και εφαρμογή οστεοεπαγωγικής μεμβράνης και stem cells. Α Παναγόπουλος, Ε Τατάνη, Δ Ντουραντώνης, Κ Πανταζής, Η Ηλιόπουλος. (pdf)
 9. Orthoscope – Περιοδικό Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας-Newsletter VI, 2015, Μετάφραση, πολιτισμική προσαρμογή, εγκυρότητα και αξιοπιστία της Ελληνικής εκδοχής του Constant-Murley Score για ασθενείς με παθολογία στον ώμο. Ντουραντώνης Δ., Παναγόπουλος Α., Ηλιόπουλος Η., Τσουμπός Π, Τατάνη Ε., Σεφερλής Ι., Τυλλιανάκης Μ. (pdf)
 10. Orthoscope – Περιοδικό Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας-Newsletter VII, 2016, Αυτόλογη μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων κυλίνδρων (mosaic plasty) από την άνω κνημοπερονιαία άρθρωση: μια εναλλακτική πηγή μοσχεύματος σε εκτεταμένες οστεχόνδρινες βλάβες του γόνατος. Α. Παναγόπουλος, Ε Τατάνη, Κ Πανταζής, Η Ηλιόπουλος, Α Κουζέλης, Ι Γκλιάτης (pdf)
 11. Orthoscope – Περιοδικό Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας-Newsletter IX, 2018, Περιγραφή χειρουργικής τεχνικής: Ανατομική μηριαία στερέωση του μοσχεύματος οπισθίων μηριαίων με τη χρήση του συστήματος AperFix AM (από έσω πόρτα) στην αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Α. Παναγόπουλος, Δ. Μυλωνάς, Α. Κουζέλης, Ι. Γκλιάτης. (pdf)
 12. Orthoscope – Περιοδικό Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας-Newsletter X, 2018, Περιγραφή χειρουργικής τεχνικής: Τροποποιημένη τεχνική LaPrade για την αποκατάσταση της οπίσθιας-έξω αστάθειας με τη χρήση αλλομοσχεύματος Αχιλλείου τένοντα. Παναγόπουλος Α, Τριανταφυλλόπουλος Ι, Κουζέλης Α, Τατάνη Ι, van Niekerk L. (pdf)