Ανδρέας Παναγόπουλος, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Πατρών
logo Αθλητιατρικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο

Οστεοτομία κερκίδας λόγω πλημμελούς πώρωσης κατάγματος (volar radius malunion)

Πρόκειται για νέο ασθενή με επώδυνο και δύσκαμπτο καρπό δεξιά μετά από συντηρητική αντιμετώπιση κατάγματος Colle’s. Δέκα μήνες μετά την κάκωση έχει έντονη κλινική παραμόρφωση, ενώ ο ακτινολογικός έλεγχος αναδεικνύει >20 μοίρες παλαμιαία κλίση της κερκίδας σε σχέση με το υγιές.

Φυσιολογική πηχεοκαρπική

Διενεργήθηκε αρχικά αρθροσκόπηση καρπού που ανέδειξε μικρές αρθριτικές αλλοιώσεις, υμενίτιδα και μερική ρήξη του τρίγωνου ινoχόνδρουστην ωλένη

Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε παλαμιαία οστεοτομία κερκίδας, ανοικτής σφήνας, τοποθέτηση τριφλοιώδους λαγόνιου αλλομοσχεύματος και σταθεροποίηση της οστεοτομίας με πλάκα κερκίδας τύπου Τ.

Οι διεγχειρητικές εικόνες από το ακτινοσκοπικό και οι άμεσα μετεγχειρητικές ακτινογραφίες δείχνουν διόρθωση της γωνίωσης και αποκατάσταση του μήκους και της κλίσης της κερκίδας.

Στον ένα χρόνο παρακολούθησης ο ασθενής έχει άριστο κλινικό και ακτινολογικό αποτέλεσμα με πλήρη επανάκτηση της κινητικότητας και της δύναμης δραγμού του καρπού.