Ανδρέας Παναγόπουλος, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Πατρών
logo Αθλητιατρικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο
  1. Συρραφή μηνίσκων γόνατος: Συγκριτική, κλινική, ιστολογική και εμβιομηχανική μελέτη τεσσάρων διαφορετικών τεχνικών μηνισκοσυρραφής σε πειραματόζωα (πρόβατα) με ή χωρίς προσθήκη ενισχυτικού επουλωτικού παράγοντα (μυελοκύτταρα ή υαλουρονικό οξύ)». (Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών)
  2. Βελτιστοποίηση της χειρουργικής αντιμετώπισης των περιτροχαντηρίων καταγμάτων του ισχίου και σχεδιασμός νέου υβριδικού υλικού οστεοσύνθεσης». (Ορθοπαιδική Κλινική & Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  3. Η χρήση των βραχέων μεταφυσιακών στυλεών (short metaphyseal stems) στην πρωτοπαθή οστεοαρθρίτιδα του ισχίου: Ανάλυση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων (finite element analysis model), πειραματική εμβιομηχανική μελέτη (experimental biomechanical testing) και προοπτική, τυχαιοποιημένη, συγκριτική κλινική μελέτη δύο διαφορετικών μεταφυσιακών στυλεών σε ασθενείς με πρωτοπαθή οστεοαρθρίτιδα του ισχίου. (Ορθοπαιδική Κλινική & Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών).
  4. Λειτουργικά αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας των παρεκτοπισμένων καταγμάτων του άνω πέρατος του βραχιονίου: προοπτική, τυχαιοποιημένη, συγκριτική μελέτη της οστεοσυρραφής και της εσωτερικής οστεοσύνθεσης με κλειδούμενες πλάκες. (Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών)